ISO certificeringen

iso certificeringen

ISO certificeringen

NG-BLU Networks is altijd bezig om haar dienstverlening en de beveiliging er van te verbeteren. Dit doen wij zodat u er vanuit kan gaan dat de diensten van NG-BLU Networks altijd van de hoogste kwaliteit zijn én de best mogelijke beveiliging hebben.

Om dit doel te realiseren hebben wij ervoor gekozen om NG-BLU Networks te toetsen aan de hand van de verschillende ISO normen: ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017.

Beide normen maken gebruik van een zogenaamd managementsysteem. Een vaste set afspraken en procedures die ervoor zorgen dat NG-BLU Networks altijd de controle heeft over haar bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging. Zo zijn wij altijd op de hoogte van verbeterpunten, klachten en risico's.

ISO 9001

ISO 9001:2015 certificaat op ons Quality Management System (QMS) tonen wij aan dat wij een kwaliteitsmanagementsysteem hebben ingericht dat zorgt voor een consistente dienstverlening, die voldoet aan wet- en regelgeving en de behoeften van onze klanten. ISO 9001 stelt de norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op het voldoen aan de eisen van de klant en het verhogen van de klanttevredenheid.

ISO 9001

ISO 27001

Met het ISO 27001:2017 certificaat op ons Information Security Management Systeem (ISMS) garanderen wij dat de gegevens van onze klanten, en die van eindklanten, in hoge mate worden beschermd. Met dit certificaat bewijzen wij dat onze werkwijze voldoet aan de hoogste internationale veiligheidsnormen. De informatiebeveiliging geldt voor al onze processen, systemen en diensten. Met de ISO 27001 certificering laten wij zien dat wij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

ISO 27001

NEN 7510

Informatiebeveiliging is zeker in de zorgsector, waar medische- en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld, onmisbaar. Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

ISO 7510