Carpetright

Carpetright kiest voor BLU & NG Networks voor de vervanging van het internationale voice en data netwerk.

Het start met de ISDN uitfasering, maar al snel rijst de vraag bij Carpetright: wat is er nog meer mogelijk?

Johan Koehof, Head of Finance Europe: “De ISDN uitfasering is een mooie trigger voor ons geweest, maar ons uiteindelijke doel is om de performance van het netwerk in de winkels te verbeteren.”

Visie Carpetright

Het applicatielandschap binnen de Carpetright winkels verandert. Met de komst van onder andere “De Verkoopassistent” stijgen ook de eisen die worden gesteld aan het netwerk van Carpetright. Je wilt immers de klant zo snel en zo goed mogelijk helpen.

Zoals Johan den Dulk, Functioneel Applicatiebeheerder, aangeeft: “Carpetright hanteert een sterke cloudvisie, daardoor moeten we de netwerkmogelijkheden gaan verbreden.”

Ook veranderen de wensen van de klant, een klant wil niet alleen een stukje tapijt maar wil dat Carpetright alles voor hem regelt. Een klant wil compleet ontzorgd worden.

P10008431

Keuze voor BLU & NG Networks

Na een zorgvuldig onderzoek door Daniel Jansen, Senior System Administrator, en Johan den Dulk, Functioneel Applicatiebeheerder, komt Carpetright uit bij NG-BLU Networks en een match is gevonden.

De visie en bedrijfsvoering van BLU & NG Networks, het willen ontzorgen, de flexibiliteit, de korte lijnen binnen het bedrijf, de (4G IPVPN) back up mogelijkheden en de 24 x 7 service, sluiten naadloos aan op de wensen van Carpetright. Of zoals Carpetright aangeeft: “Totaal ontzorgend en kijkend naar de oplossing die wij nodig hebben en daarmee proactief meedenkend.”

OneSpace

De uitrol over de 117 vestigingen verspreid over Nederland en België zal gefaseerd verlopen. Er is per direct gestart met een administratieve overname van de huidige traditionele infrastructuur van KPN, waarmee al een zeer aanzienlijke besparing wordt gerealiseerd. Vervolgens zal per locatie OneSpace worden geïnstalleerd, de unieke Web RTC dienst van BLU Networks.

Deze volledig web-based Unified Communications oplossing maakt het mogelijk om real-time te communiceren met zowel interne als externe gebruikers door middel van onder andere audio en video gesprekken, video-, audio- en chat- conferenties, desktopsharing en filesharing.

MPLS IP-VPN

Gelijktijdig wordt er een volledig managed MPLS IP-VPN omgeving gecreëerd voor alle Nederlandse en Belgische vestigingen, inclusief een managed firewall dienst.

Tevens wordt er een secure koppeling gecreëerd met de Microsoft Cloud (Azure) en de organisatie van Carpetright in de UK. Het volledige netwerk wordt redundant aangelegd, waarbij de winkels ontsloten worden met behulp van de door NG-BLU Networks eigen ontwikkelde 4G MPLS IP VPN oplossing.

In een (MPLS) IP-VPN vindt het datatransport niet plaats over het openbare internet, maar over een besloten IP-netwerk. De klant heeft daarmee de beschikking over een eigen privé-netwerk en data kan veilig uitgewisseld worden tussen alle locaties. De decentrale locaties staan niet rechtstreeks in verbinding met het internet. De ontsluiting naar internet vindt plaats via één centrale, beveiligde firewall en internetkoppeling. Voordeel hiervan is onder andere dat de veiligheidspolicies direct van toepassing zijn op alle locaties in het IP-VPN en het beheer veel makkelijker wordt.