Anti-DDoS

Met Anti-DDoS van NG-BLU Networks

Voorkomt u een DDoS aanval

Zodra er verbinding is met internet wordt u blootgesteld aan bedreigingen zoals een DDoS-aanval, dit kan verregaande gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Wat is een DDoS?

Simpel gezegd is een DDoS (Distributed Denial of Service) bedoeld om uw dienstverlening te verstoren. Bij een DDoS-aanval maken heel veel computers tegelijkertijd verbinding met één server.

Met een zogeheten ‘botnet’ worden computers (bots) die geïnfecteerd zijn met een virus op afstand bestuurd. Op afstand kunnen deze bots opdrachten krijgen om bepaalde taken uit te voeren om bijvoorbeeld een aantal handelingen te doen op een website. Hierdoor wordt een netwerk dusdanig belast dat deze het niet meer aan kan. Het netwerk van een organisatie wordt ernstig te vertraagd of zelfs onbereikbaar. Hiermee worden diensten zoals een website, VoIP-telefonie, een server of webapplicaties offline gehaald. Iedere organisatie die afhankelijk is van het internet is kwetsbaar voor DDoS-aanvallen.

NG-BLU Networks Anti-DDoS

Onze Anti-DDoS oplossing, een mitigation dienst, verzekert uw online beschikbaarheid. We identificeren dreigend malafide verkeer en wenden een DDoS aanval succesvol af, waardoor we uw web-infrastructuur optimaal beschermen en u verzekerd bent van een beschikbare internetverbinding. Wanneer er onverwacht een aanval of dreiging ontstaat, grijpt het Anti-DDoS platform automatisch in. Het excessieve IP verkeer wordt omgeleid via de NaWas en wordt middels innovatieve scrubbing technologie gefilterd, zodat enkel het legitieme verkeer wordt doorgelaten en uw website voor gebruikers daarmee gewoon bereikbaar blijft.

Uw voordelen:

  • Optimale bescherming en beschikbaarheid;
  • 24/7 toegang tot onze security experts en up-to date afweer;
  • Doorlopende en voorspellende analyse van verkeer om patronen te herkennen;
  • State-of-the-art DDoS-monitoring en alerting;
  • Mitigation van verkeer tijdens een aanval door middel van ‘scrubbing’;
  • Uw data blijft altijd in Nederland! Ook tijdens een aanval.

Hoe werkt Anti-DDoS?

Het is vandaag de dag gebruikelijk dat providers een DDoS ‘null routeren’. Dat houdt in dat het onder vuur liggende IP-adres wordt omgeleid naar een zwart gat (black holling), waardoor het verkeer effectief verdwijnt. De DDoS wordt daarmee afgewend, maar daar staat tegenover dat uw verbinding op dat moment niet beschikbaar is. Met Anti-DDoS van NG Networks wordt het dreigende verkeer via de zogenaamde NaWas geleid. Hier wordt de DDoS verwijderd en het valide verkeer doorgestuurd. Dat gebeurt real-time, u merkt nauwelijks vertraging en uw verbinding blijft beschikbaar.

Wat is de NaWas?

De NaWas is een dienst die wordt aangeboden door de Stichting Nationale Beheerorganisatie Internet Providers (NBIP). De primaire doelstelling van de NBIP is om de deelnemers te ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van bepaalde wettelijke verplichtingen uit de Telecommunicatiewet. De NaWas is een centraal opgestelde hoeveelheid DDoS apparatuur van bekende merken, waarlangs verkeer geleid kan worden als een netwerk onder een DDoS-aanval ligt. De NBIP is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze apparatuur en staat garant voor voldoende capaciteit van het onderliggende netwerk en de connecties met de deelnemers.

Samen bouwen naar een mooie toekomst

Ontdek hoe NG-BLU Networks en onze partners een goede relatie hebben opgebouwd.