Nieuwe functies en nieuw uiterlijk InfraLogin

nieuwe functies en nieuw u...

01 januari 2021

‘InfraLogin’ is het web portaal waarmee u uw klanten toegang kunt geven tot de door u verkochte NG-BLU diensten. InfraLogin is een whitelabel omgeving,
NG-BLU is niet zichtbaar voor uw klanten.
Uw eindklanten krijgen inzicht in de door hen afgenomen data-, telefonie- en mobiele-diensten: zoals gespreksgegevens, bedienen telefooncentrale, facturen inzien, volgen en aanmaken tickets, voortgang opleveringen, monitoring van verbindingen en vele andere “selfservice” functionaliteiten.

Met de introductie van de nieuwe versie van InfraLogin maken wij het uw en onze klanten nog makkelijker om verschillende functies zelf uit te voeren en om meer en beter overzicht te krijgen van alle afgenomen diensten.
In dit bericht treft u een opsomming van de wijzigingen die u kunt verwachten.

Wat is er nieuw?

01 januari 2021

Een nieuw en fris uiterlijk

Alle functies zijn vanaf nu overzichtelijk gecategoriseerd in de linker menubalk. De beschikbare categorieën zijn afhankelijk van de ingestelde rechten en functies.

Profieleigenschappen beschikbaar en aanpasbaar

Gebruikers kunnen vanaf nu zelf tweefactor-authenticatie instellen, hun wachtwoord wijzigen en indien gewenst een ander kleurenthema instellen.


Mobiele aansluitingen beheren

Het onderdeel mobiele telefonie heeft een grote uitbreiding ondergaan.
Vanaf nu is het mogelijk dat u uw klant zelf het beheer geeft over zijn mobiele aansluitingen.

Denk hierbij aan een overzicht van simkaartnummers en puk codes opvragen, een overzicht van alle gebruikers en de mogelijkheid tot het aanpassen van gebruikersnamen en interne nummers.

Hosted telefonie functies beschikbaar

Op basis van een uitgebreide rechtenstructuur, bestaat de mogelijkheid om beheerdersrechten voor de hosted telefonieomgeving aan uw eindklant te geven.

Onder andere het toevoegen van gebruikers, het aanpassen van gebruikersnamen en interne nummers, het beheren van doorschakelingen, het beheren van keuzemenu’s etc. behoren nu tot de mogelijkheden. U dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat uw klant de werking van de hosted telefoniecentrale kan beïnvloeden.

Tickets

Het aanmaken van tickets voor zowel voice als data is vereenvoudigd.

01 januari 2021

LET OP: De nieuwe functies voor hosted telefonie beheer staan standaard uit. U bepaalt in InfraOrders of uw klant de rechten krijgt om het beheer voor telefonie uit te kunnen voeren.

We zijn uiteraard niet klaar met InfraLogin en hebben nog plannen voor de toekomst.

Een van de eerste nieuwe functies die we op korte termijn zullen introduceren is de mogelijkheid voor u als partner/reseller u uw eigen identiteit meegeven aan ons whitelabel portaal en daar hoort uiteraard uw eigen bedrijfslogo (linksboven in InfraLogin) ook bij. Tevens zal het mogelijk voor u worden om op de hoofdpagina van InfraLogin eigen berichten te plaatsen.

Uitgebreide uitleg nieuwe functies

01 januari 2021

Gebruiker pagina direct toegankelijk en niet meer onder beheer

 • De beheerder kan bij het aanmaken van een gebruiker een mobiel- of toestelnummer aan de gebruiker toewijzen. De beheerder ziet alle aansluitingen die vanuit InfraOrders voor InfraLogin beschikbaar zijn gesteld.
 • Een gebruiker ziet uitsluitend de aansluitingen die voor hem/haar beschikbaar zijn gesteld. De beheerder kan extra gebruikers voor InfraLogin aanmaken waarbij dient te worden aangetekend dat hij nooit meer rechten aan een gebruiker kan toekennen dan waarover hij zelf beschikt.
 • NG-BLU adviseert één beheerder per relatie die vervolgens het recht krijgt om de gebruikers aan te maken en te beheren.

Tickets voor voice en data

 • Tijdens het aanmaken van een ticket kan uw klant ervoor kiezen een ticket aan te maken zonder deze aan een specifieke aansluiting te koppelen.

Let op: tickets aangemaakt vanuit InfraLogin worden rechtstreeks bij NG-BLU Networks ingeschoten. Als u niet wenst dat uw klant een ticket bij NG-BLU Networks belegt, adviseren wij u het recht voor tickets niet te activeren voor uw klant.


Hosted telefonie functies

Onderstaand een overzicht van nieuwe functies die op basis van rechten zijn toe te kennen aan gebruikers. De verschillende mogelijke rechten staan vermeld tussen haakjes.

 • Doorschakelingen: (tijd en datum wijzigen van een doorschakeling). Dit werkt op exact dezelfde manier als InfraOrders, waarbij ''altijd'' aangeeft dat de doorschakeling altijd aan staat.
 • Fax 2 email: (inzien, bestandstype wijzigen, mailadres wijzigen)
 • Keuzemenu: (inzien, wijzigen, submenu aanmaken/verwijderen, aanpassen audio)
 • Lijnen: (inzien en beheren). Geef uw klanten eigen beheer en inzage over de door hun gebruikte nummers.
 • Hosted beheer is hernoemd naar geluidsbestanden.
 • Mobiel: (rechtenoverzicht) overzicht van alle gebruikers. Naam en intern nummer wijzigen, puk code en simkaart nummer, dienst inzage, status van aansluiting.
 • Toestel: (rechtenoverzicht) Overzicht van alle gebruikers. Naam en intern nummer wijzigen, overzicht SIP registratie, gebruikersnaam & wachtwoord, MAC-adres (als er sprake is van toestel provisioning via InfraOrders).
 • Voicemail: (inzien, begroeting en wijzigen). Hosted telefonie optie, waarbij u de eindklant toegang geeft tot voicemail functie-account(s).

Let op: Doordat gebruikers schakelingen kunnen aan- of uitzetten en/of tijdtabellen kunnen aanpassen, kunnen zij invloed uitoefenen op de werking van de hosted telefoniecentrale. Ons advies is om het beheerrecht uitsluitend aan eindgebruikers te geven indien hier nadrukkelijk om wordt verzocht én na een gedegen uitleg van de mogelijkheden en risico’s.

Datadiensten

Geen wijzigingen doorgevoerd.

Facturatie

Kostenplaatsen worden voortaan vooraf gegenereerd voor uw klanten en zijn vanaf/na de 6e dag van elke maand te downloaden.

Beschikbaar stellen nieuwe functies

01 januari 2021

Hoe maakt u aansluitingen zichtbaar in InfraLogin.

Een aansluiting moet beschikbaar worden gemaakt in InfraLogin. U vindt dit onder elk telefonie gerelateerd account op het tabblad ''Overzicht'' van het desbetreffende account.

Hier selecteert u: “Doorschakelmogelijkheid via InfraLogin”, waarna de pagina opnieuw wordt geladen.

Als u alle accounts voor InfraLogin beschikbaar wilt stellen kunt u dit doen d.m.v. de bulk optie bij hosted telefonie:

 • Ga naar “Nieuw” en klik op “Bulk aanpassen accounts”
 • Volg de instructies op de pagina en selecteer voor de opties: “Beschikbaar maken in InfraLogin” met waarde “JA” (waar van toepassing). Druk op “Opdracht invoeren”.

Met deze functie kunt u dus bepalen wat in InfraLogin wel en wat niet zichtbaar wordt voor de beheerder/gebruiker(s).

Indien u deze rechten niet heeft, kunt u per mail contact opnemen met onze binnendienst (info@ngblunetworks.nl).